يکشنبه, 13 اسفند 1402
رییس پژوهشکده

دکتر احسان کهنه

سمت: رئیس پژوهشکده چای- عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری‌تخصصی (Ph. D)  علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی:

* مدیر گروه پژوهشی فناوری و مدیریت تولید 

* رئیس پژوهشکده چای از مرداد 1402

تلفن: 42426503-013  نمابر:  42425575-013 

  پست الکترونیکی:  e.kahneh@areeo.ac.ir     

آدرس: استان گیلان، لاهیجان، خیابان شیخ زاهد گیلانی، پژوهشکده چای؛ کدپستی 77788-44159؛ صندوق پستی 34/1163

دریافت cv


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0