يکشنبه, 14 خرداد 1402
رییس پژوهشکده

دکتر علی سراجی

سمت: رئیس پژوهشکده چای- عضو هیات علمی

تحصیلات: دکتری‌تخصصی (Ph. D) بیماری‌شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی (اخذ شده در سال 1386 از دانشگاه تربیت مدرس)

سوابق شغلی:

* مسئول آزمایشگاه گیاه‌پزشکی اداره کل خدمات پژوهشی چای (1380  تا  1381)

* رئیس اداره گیاه‌پزشکی اداره کل خدمات پژوهشی چای (1381  تا  1383)

* معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چای کشور (1384  تا  1385) و سرپرست بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز (1383  تا  1386)

* رئیس بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات چای کشور  (1391  تا  1393)

* معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات چای کشور (1393  تا  1395)

* معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها پژوهشکده چای (1395  تا  1399)

* رئیس پژوهشکده چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی از خرداد 1399

تلفن: 42426503-013  نمابر:  42425575-013 

پست الکترونیکی: seraji1167@gmail.com   و a.seraji@areeo.ac.ir    

آدرس: استان گیلان، لاهیجان، خیابان شیخ زاهد گیلانی، پژوهشکده چای؛ کدپستی 77788-44159؛ صندوق پستی 34/1163

دریافت cv


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0