• تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ 
برگزاری كارگاه آموزشی شیوه بررسی ارزشیابی عملكرد

برگزاری کارگاه آموزشی شیوه بررسی ارزشیابی عملکرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده چای، در روز یکشنبه مورخ نهم مهر ماه 1402، کارگاه آموزشی یک روزه شیوه بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان غیر هیئت علمی با حضور اکثریت پرسنل پژوهشکده چای در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه آقای باجی رییس حراست موسسه تحقیقات علوم باغبانی در خصوص نحوه پرکردن ارزشیابی توسط پرسنل و نوع امتیاز دهی مسوولین مربوطه، آموزشهای لازم را ارائه نمودند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0