• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ 
راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار ایستگاه تحقیقات چای شهید مطهری لنگرود پژوهشكده چای

راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار ایستگاه تحقیقات چای شهید مطهری لنگرود پژوهشکده چای

در مورخه هشتم مرداد ماه ۱۳۹۹ به همت واحد تاسیسات و امور زیر بنایی ستاد پژوهشکده چای  سیستم نیمه ثابت آبیاری تحت فشار (بارانی) ایستگاه تحقیقات چای شهید مهندس مطهری لنگرود (خالسر) پژوهشکده چای راه اندازی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0