• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
معرفی سه رقم امید بخش چای توسط پژوهشكده چای در سال جاری

سه رقم امید بخش چای به نامهای رقم امید بخش 100، رقم امید بخش 444 و رقم امید بخش 451 توسط پژوهشکده چای در سال جاری معرفی شده و این ارقام در دستور کار کمیته معرفی رقم موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر قرار گرفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0