• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
برگزاری كلاس ترویجی آموزشی در روستای آزارستانكی لاهیجان توسط پژوهشكده چای

برگزاری کلاس ترویجی  آموزشی در روستای آزارستانکی لاهیجان با حضور محققان معین پژوهشکده چای

به منظور آشنایی کشاورزان منطقه چای‌کاری روستای آزارستانکی شهرستان لاهیجان، یک دوره کلاس آموزشی ترویجی یک روزه در تاریخ 1399/04/25 در محل این روستا توسط محققان معین پژوهشکده چای (آقایان مهندس نیک‌پی و مهندس رضایی)، با حضور کشاورزان چای‌کار منطقه و کارشناسان پهنه ترویجی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان و هم‌چنین مرکز خدمات جهاد کشاورزی کلشتاجان از توابع مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.

در این کلاس آموزشی ترویجی کشاورزان و کارشناسان حاضر با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه به‌باغی باغ‌های چای، اصول مدیریت هرس، چگونگی تغییر و اصلاح الگوی کشت، و مباحث اقتصادی چای آشنا شدند. پس از ارائه دستاوردها توسط محقق معین مربوطه، توسط ایشان به سوالات احتمالی کارشناسایی اجرایی و پهنه و هم‌چنین کشاورزان چای‌کار منطقه پاسخ داده شد.

روابط عمومی پژوهشکده چای

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0