سه‌شنبه, 26 تير 1403

                          دکتر احسان کهنه

سمت: رئیس پژوهشکده چای

تحصیلات

کارشناسی: مهندسی کشاورزی - خاکشناسی، دانشگاه گیلان، 1376 تا 1380

کارشناسی‌ارشد: مهندسی کشاورزی -  خاکشناسی، دانشگاه گیلان، 1380 تا 1382

دکتری‌ تخصصی: مهندسی کشاورزی- علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390 تا 1394

دریافت cv

تلفن:(241 )42424001-013  نمابر:  42425575-013 

پست الکترونیکی e.kahneh@areeo.ac.ir  

آدرس:  استان گیلان، لاهیجان، خیابان شیخ زاهد گیلانی، پژوهشکده چای


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0