گروههای پژوهشی

ژتتیک و بهنژادی

 

 فناوری و مدیریت تولید

 

 فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

 

فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی

فعالیت‌های اصلی بخش‌های تحقیقاتی شامل بررسی اولیه، بحث و تبادل اطلاعات علمی و فنی در مورد طرح‌ها و پروژه‌های ارایه شده توسط محققان و ارجاع آن جهت تائید نهایی به کمیته علمی - فنی مرکز است. این بخش‌ها به منظور رسیدن به اهداف تحقیقاتی در زمینه های مختلف به شرح ذیل فعالیت می‌نمایند:

1. مطالعات گیاه‌شناسی، ژنتیک، اصلاح و فیزیولوژی چای با استفاده از روش‌های بیومتری و تکنیک‌های متداول و پیشرفته در به‌‌نژادی چای. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، پروژه گزینش کلونی برای تولید ارقام اصلاح شده دارای خصوصیات مطلوب نظیر عملکرد بالا، کیفیت مناسب و مقاوم به تنش های زنده و غیر زنده و سپس معرفی به کشاورزان چایکار است.

2. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک باغ‌های چای و نیز مطالعه وضعیت تغذیه گیاهی، کنترل فرسایش خاک و اصلاح آن برای ارتقای کیفیت و کمیت محصول چای

3. مطالعه و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی امور باغبانی مانند تکثیر، کشت نهال، هرس، برگ‌چینی، واکاری و ریشه‌کنی بوته‌های فرسوده و جایگزینی با ارقام اصلاح شده دارای کیفیت و کمیت مناسب

4. مطالعه روش‌های مختلف آبیاری و اثرات آنها روی افزایش کمی و کیفی محصول و امکان توسعه آبیاری بارانی در باغ‌های چای

5. مطالعه و بررسی کیفیت بیوشیمیایی برگ سبز و چای سیاه، اندازه‌گیری‌های صفات مرتبط با کیفیت برای انجام امور تحقیقاتی، مطالعه عوامل اثرگذار بر روی کیفیت چای سیاه در مراحل تولید و انجام کارهای تحقیقاتی در کارخانه آزمایشی در مقیاس کوچک برای تولید چای با روش های ارتدکس وC.T.C  به کمک ماشین چایسازی مینیاتوری

6. مطالعه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز و سایر عوامل خسارت‌زا به محصول و هم‌چنین مطالعه روش‌های کنترل آنها خصوصاً کنترل بیماری نماتد مولد زخم ریشه چای (Pratylenchus loosi)

7. مطالعه نظام‌های بهره‌برداری و بررسی وضعیت اقتصادی کشت و صنعت چای در ایران

8. آموزش کشاورزان چایکار و پرسنل فنی کارخانه‌ها به منظور رشد مطلوب کشت و صنعت چای، استفاده صحیح از کودهای شیمیایی، کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، هرس، برگ‌چینی، روش‌های جدید کشاورزی برای افزایش کیفیت محصول

9. انتشار مجله علمی-فنی چای، نشریات فنی و ترویجی، خبرنامه و تهیه گزارش‌های نهایی از طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی

 


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0